საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულება (2013 წლის 26 აპრილი)

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულება (2013 წლის 10 მაისი)

მინისტრის აპარატის დებულება (2013 წლის 10 მაისი)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება (2013 წლის 10 მაისი)

იურიდიული დეპარტამენტის დებულება (2013 წლის 10 მაისი)

შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება (2013 წლის 10 მაისი)