"გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი"-ს პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

გაცნობებთ, რომ 12 ოქტომბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვა ''გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი"-ს პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით გადაიდო. ამჟამად, მიმდინარეობს კოდექსის პროექტის გადამუშავება დაინტერესებული მხარეების მხრიდან წარმოდგენილი შენიშვნებისა და კომენტარების გათვალისწინებით.

 

06.10.2015

სასწავლო კურსი "გარემოსდაცვითი მმართველი" - რეგისტრაცია დაიწყო

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა, გარემოსდაცვითი მმართველის სასწავლო კურსზე მსურველების რეგისტრაცია დაიწყო.

06.10.2015

შეხვედრა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის შესახებ

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, ნიდერლანდების სამეფოს გარემოს შეფასების კომისიის (NCEA) ორგანიზებით მიმდინარე პროექტის ,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (SEA), გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა (EIA) და ინსპექტირების საკითხებში" ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა.

05.10.2015

პროქტის "რეკულტივაცია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში" შედეგები

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურღულია პროექტის - „მანგანუმის მოპოვების შედეგად დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში" - შედეგებს გაეცნო.

04.10.2015
ყველა სიახლე>>  
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
6 ოქტომბერი 2015
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
მთელი საქართველო - 2 დღის პროგნოზი >>
შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს "ადორა"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, სულდის ტბაზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (№1000002) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს „ქალაქ ზუგდიდის ჩამდინარე წყლების 11 056 მ3/დღღ წარმადობის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2015 წელი, 17 ნოემბერი, 12:00 საათი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. N90.

მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს „დაბა მესტიის ჩამდინარე წყლების 1585 მ3/დღღ წარმადობის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2015 წელი, 18 ნოემბერი, 11:00 საათი, მეტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: დაბა მესტია, სეტის მოედანი N1.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს განცხადება

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს განცხადება საქართველოს „წითელ ნუსხაში" შეტანილი მცენარეების გარემოდან ამოღებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო, საკომპენსაციო ქმედებების განხორციელებასთან დაკავშირებით.

ყველა ტენდერი>>