ბესარიონ აბაშიძე FAO-ს წარმომადგენლებს შეხვდა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ბესარიონ აბაშიძე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) წარმომადგენლებს შეხვდა. FAO ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტექნიკური დახმარების პროექტს, რომლის ფარგლებშიც სამეგრელოს ტერიტორიაზე ფერმერთა რეგისტრაციის პროცესი იწყება.

12.02.2016

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ახალი ვებ-გვერდი

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე, აშშ-ს მარეგულირებელი კომისიის კონტრაქტორი ფირმის QI TECH -LLC ვიცე- პრეზიდენტს სერგეი კაცელენბოგენს შეხვდა.

12.02.2016

„ტყის კოდექსის“ ახალი კანონპროექტი

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ბესარიონ აბაშიზე ქვემო ქართლის რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახელობას შეხვდა და „ტყის კოდექსის" ახალი კანონპროექტი გააცნო.

12.02.2016

გაერთიანებული კომიტეტების სხდომა პარლამენტში

საქართველოს პარლამენტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა გაიმართა, სადაც ციხისძირის ყოფილი სანერგე მეურნეობიდან ხეების დარგვის საკითხი განიხილეს.

11.02.2016
ყველა სიახლე>>  
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
13 თებერვალი 2016
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
მთელი საქართველო - 2 დღის პროგნოზი >>
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების და წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის და "დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტი"-ს (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილება) თანახმად, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას აწარმოებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.

ხობის მუნიციპალიტეტში შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს „60 000 კუბ.მ ჯამური მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის (N5 სარეზერვუარო პარკი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2016 წელი, 29 მარტი, 15:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. N189.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს „ჩირინა“-ს „ბიოლოგიური (ცხოველური) ნარჩენების განთავსების, გარდა არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების საამქროს (თერმული გაუვნებელყოფის საამქრო-ინსინერატორი)“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2016 წელი, 28 მარტი, 13:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. N73.

სენაკის მუნიციპალიტეტში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს „არსებული 220 კვ. ეგხ „ხორგას“ გაორჯაჭვიანების პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2016 წელი, 24 მარტი, 14:00 საათი, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. N103

ყველა ტენდერი>>