"მწვანე გადაზიდვების" ინოვაციური მოდელი

„მწვანე გადაზიდვების" ინოვაციურ მოდელზე იმსჯელეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში. მინისტრი გიგლა აგულაშვილი "მწვანე გადაზიდვების" იდეის ავტორებს შეხვდა.

07.02.2016

მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა საქართველოში

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, სასტუმრო "ქორთიარდ მარიოტი" პროექტის "საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გარემოსთვის მისაღები ქმედებების ხელშეწყობა" დასკვნითი შეხვედრა გაიმართა.

06.02.2016

რადიაქტიური ნარჩენების მართვის სტრატეგია შემუშავდება

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და შვედეთის რადიაციულ მარეგულირებელ ორგანოს შორის საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მხარდაჭერას რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის 15 წლიანი სტრატეგიის და მისი განხორციელების გეგმის შემუშავებაში.

04.02.2016

სწრაფადმზარდი ტყის გაშენების გეგმა

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი სატყეო სექტორში უნგრელ სპეციალისტებს შეხვდა.

03.02.2016
ყველა სიახლე>>  
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
7 თებერვალი 2016
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
მთელი საქართველო - 2 დღის პროგნოზი >>
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების და წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის და "დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტი"-ს (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილება) თანახმად, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას აწარმოებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.

შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს "ტბებ"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, ტაბაწყურის ტბაზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (№0000003) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.

ქ. თბილისში შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“-ს „ფუნგიციდის (სპილენძის შაბიამნისა და ბორდოს ნარევის) წარმოების საამქროს ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:  2016 წელი, 21 მარტი, 14:00 საათი, შპს „აგროქემიკალს ჯორჯია“-ს ოფისი, მისამართი: ქ. თბილისი, ზაჰესი, ს/კ 72.12.01.313.

ყველა ტენდერი>>