გამწვანების აქცია შიომღვიმეში

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ მაია ბითაძემ კერძო კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად შიომღვიმის ტერიტორიის გამწვანების აქციაში მიიღო მონაწილეობა. 

25.04.2015

ტყის მდგრადი მართვა მწვანე ეკონომიკისთვის

„ტყის მდგრადი მართვა მწვანე ეკონომიკისთვის" - კონფერენცია  გაიმართა. კონფერენციის მონაწილეებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ გიორგი სომხიშვილმა სიტყვით მიმართა.

24.04.2015

აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნების რეგიონული კონფერენცია

ევროპის სამთავრობოთაშორისო ორგანიზაცია EUMETSAT - მა აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნების რეგიონული კონფერენცია საქართველოში გამართა.

24.04.2015

22 აპრილი დედამიწის საერთაშორისო დღე

22 აპრილს დედამიწის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ქსელისა (CENN) და არასამთავრობო ორგანიზაციის „ეკოხედვა" -ს ორგანიზებით, დღეს თბილისის ზოოპარკში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ, ნარჩენების მდგრადი მართვისა და გარემოსდაცვით თემაზე შექმნილი პოსტერებისა და ნახატების გამოფენა გაიმართა.

22.04.2015
ყველა სიახლე>>  
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
27 აპრილი 2015
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
 • დღე
 • °
 • ღამე
 • °
მთელი საქართველო - 2 დღის პროგნოზი >>
ქ. თბილისში, თეთრი ხევის დასახლებაში, ნაკვეთი N38/23 შპს ,,ორხევი”-ს „ტყავის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2015 წელი, 11 ივნისი, 14:00 საათი, შპს ,,ორხევი“-ს ოფისი, მისამართი: ქ. თბილისი, თეთრი ხევის დასახლება, ნაკვეთი N38/23.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო აცხადებს ფოტო კონკურსს თემაზე “ბიომრავალფეროვნება მდგრადი განვითარებისთვის“

22 მაისი ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღეა. „ბიო" ნიშნავს ცოცხალს, ხოლო ბიომრავალფეროვნება გულისხმობს ცოცხალი სისტემების, ცხოველების, მცენარეების, ეკოსისტემებისა და მიკრობების მრავალფეროვნებას ჩვენს პლანეტაზე.

ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქ. N15-ში შპს ,,ეკო ჯე 2011”-ის „1220 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავების ექსპლუატაციის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2015 წელი, 10 ივნისი, 14:00 საათი, შპს ,,ეკო ჯე 2011"-ის ოფისი, მისამართი: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. N15.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს განცხადება

სტატიაში მოყვანილია ინფორმაცია საქართველოში რადიაქტიური ნარჩენის შემოტანის თაობაზე არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვინაიდან ნახშირზე მომუშვე თბოელექტროსადგურებიდან წარმოქმნილი აქროლადი ნაცარი, რომლის იმპორტზეც არის საუბარი საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 მარტის N589 განკარგულებაში, არ წარმოადგენს რადიაქტიურ ნარჩენს, არამედ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების მიხედვით (ევროგაერთიანების საბჭოს (EEC) 259/93 რეგულაციით განსაზღვრული ე.წ. „ნარჩენების მწვანე ნუსხა"; ბაზელის კონვენციის IX დანართი; ევროკომისიის 2000/532/EC გადაწყვეტილებით დადგენილი ნარჩენების ევროპული სია) განეკუთვნება არასახიფათო (არარადიაქტიური) ნარჩენების კატეგორიას, რომლის იმპორტიც დაშვებულია შესაბამისი რეგულაციების, მათ შორის, გარემოსდაცვითი მოთხოვნების, ასევე, ტრანსპორტირების, უსაფრთხოების და სხვა ნორმების დაცვით.

ყველა ტენდერი>>